VÒNG QUAY NGÀY TẾT
1 LƯỢT QUAY: 19,000đ
Khi bạn quay trúng và bắt đầu rút robux 120h về tài khoản thì 5 ngày sau robux sẽ vào tài khoản roblox của bạn