RANDOM BLOX FRUITS 897.000
Mã số
Giá từ
#5005

Fruit : Acc Đang Siêu Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT) - 100% Có Trái Mochi (VĨNH VIỄN) + 97% Có Thêm Leopard - Dragon - Spirit - Venom - Control - Human - Portal - Blizzard,... Tất Cả Trái Ác Quỷ Vĩnh Viễn - 99% Có Thêm Trái Ác Quỷ Rương Vip

Khác : [ 100% Song Kiếm Oden / 100% Soul Guitar / 99.9% True Triple Katana / 3 ] - GodHuman 100% - 99.9% Kho Trái Ác Quỷ Siêu Vip 3M+ - 89% Áo Choàng Râu Đen + Yoru Mini - 47% Yoru, 57% Có Gamepass 1-Full

Đặc Biệt : Mochi Vĩnh Viễn 100%, Leopard Vĩnh Viễn 87%, Trái Vĩnh Viễn Khác 88%, Tộc V4 Full Gear 89%

Level : 2450 Max - Beli + Fragment Siêu Cao

    897.000 đ