RANDOM BLOX FRUITS 369.000
Mã số
Giá từ
#5016

Level : 2450 Max - Đang Giảm Giá Còn 299K Acc Leopard Đã Cạn Chỉ Còn Nhiêu Đây (Nhanh Tay Kẻo Hết)

Fruit : 100% Có Leopard/Leopard Full Skill - 69% Có Trái Mochi - 48% Có Thêm Trái Leopard

Khác : Tỉ Lệ [ 99.9% Song Kiếm Oden / 99.9% Soul Guitar / 99.9% True Triple Katana / 3 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - 47% Áo Choàng Râu Đen + Yoru Mini - 10% Yoru

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 52%, Mochi Vĩnh Viễn 48%, 67% Có Tộc V4 Full Gear

  299.000 đ

#5015

Level : 2450 Max - Đang Giảm Giá Còn 299K Acc Leopard Đã Cạn Chỉ Còn Nhiêu Đây (Nhanh Tay Kẻo Hết)

Fruit : 100% Có Leopard/Leopard Full Skill - 69% Có Trái Mochi - 48% Có Thêm Trái Leopard

Khác : Tỉ Lệ [ 99.9% Song Kiếm Oden / 99.9% Soul Guitar / 99.9% True Triple Katana / 3 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - 47% Áo Choàng Râu Đen + Yoru Mini - 10% Yoru

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 52%, Mochi Vĩnh Viễn 48%, 67% Có Tộc V4 Full Gear

  299.000 đ

#5014

Level : 2450 Max - Đang Giảm Giá Còn 299K Acc Leopard Đã Cạn Chỉ Còn Nhiêu Đây (Nhanh Tay Kẻo Hết)

Fruit : 100% Có Leopard/Leopard Full Skill - 69% Có Trái Mochi - 48% Có Thêm Trái Leopard

Khác : Tỉ Lệ [ 99.9% Song Kiếm Oden / 99.9% Soul Guitar / 99.9% True Triple Katana / 3 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - 47% Áo Choàng Râu Đen + Yoru Mini - 10% Yoru

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 52%, Mochi Vĩnh Viễn 48%, 67% Có Tộc V4 Full Gear

  299.000 đ

#5013

Level : 2450 Max - Đang Giảm Giá Còn 299K Acc Leopard Đã Cạn Chỉ Còn Nhiêu Đây (Nhanh Tay Kẻo Hết)

Fruit : 100% Có Leopard/Leopard Full Skill - 69% Có Trái Mochi - 48% Có Thêm Trái Leopard

Khác : Tỉ Lệ [ 99.9% Song Kiếm Oden / 99.9% Soul Guitar / 99.9% True Triple Katana / 3 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - 47% Áo Choàng Râu Đen + Yoru Mini - 10% Yoru

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 52%, Mochi Vĩnh Viễn 48%, 67% Có Tộc V4 Full Gear

  299.000 đ

#5012

Level : 2450 Max - Đang Giảm Giá Còn 299K Acc Leopard Đã Cạn Chỉ Còn Nhiêu Đây (Nhanh Tay Kẻo Hết)

Fruit : 100% Có Leopard/Leopard Full Skill - 69% Có Trái Mochi - 48% Có Thêm Trái Leopard

Khác : Tỉ Lệ [ 99.9% Song Kiếm Oden / 99.9% Soul Guitar / 99.9% True Triple Katana / 3 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - 47% Áo Choàng Râu Đen + Yoru Mini - 10% Yoru

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 52%, Mochi Vĩnh Viễn 48%, 67% Có Tộc V4 Full Gear

  299.000 đ

#4140

Level : 2450 Max - Acc Leopard Đã Cạn Chỉ Còn Nhiêu Đây (Nhanh Tay Kẻo Hết)

Fruit : 100% Có Leopard/Leopard Full Skill - 69% Có Trái Mochi - 48% Có Thêm Trái Leopard

Khác : Tỉ Lệ [ 99.9% Song Kiếm Oden / 99.9% Soul Guitar / 99.9% True Triple Katana / 3 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - 47% Áo Choàng Râu Đen + Yoru Mini - 10% Yoru

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 52%, Mochi Vĩnh Viễn 48%, 67% Có Tộc V4 Full Gear

  369.000 đ