Random Blox Fruits 303.000
Mã số
Giá từ
#2583

Level : 2450 Max

Fruit : Tỉ Lệ Cực Cao Sẽ Có Mochi V2, Leopard, 99% trái 3M+

Khác : Song Kiếm Oden 100%, SOUL GUITAR 100%, GodHuman 100%, Trái Ác Quỷ V2 100%, SHOP TẶNG TỈ LỆ ACC XỊN CỰC CAO (NHANH TAY KẺO HẾT)

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 30%, Mochi Vĩnh Viễn 40%, 33% Tộc V4 FULL GEAR, 30% Hắc Kiếm Yoru

  303.000 đ

#2582

Level : 2450 Max

Fruit : Tỉ Lệ Cực Cao Sẽ Có Mochi V2, Leopard, 99% trái 3M+

Khác : Song Kiếm Oden 100%, SOUL GUITAR 100%, GodHuman 100%, Trái Ác Quỷ V2 100%, SHOP TẶNG TỈ LỆ ACC XỊN CỰC CAO (NHANH TAY KẺO HẾT)

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 30%, Mochi Vĩnh Viễn 40%, 33% Tộc V4 FULL GEAR, 30% Hắc Kiếm Yoru

  303.000 đ

#1722

Level : 2450 Max

Fruit : Tỉ Lệ Cực Cao Sẽ Có Mochi V2, Leopard, 99% trái 3M+

Khác : Song Kiếm Oden 100%, SOUL GUITAR 99%, GodHuman 100%, Trái Ác Quỷ V2 100%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 30%, Mochi Vĩnh Viễn 40%, 33% Tộc V4 FULL GEAR, 30% Hắc Kiếm Yoru

  303.000 đ

#1721

Level : 2450 Max

Fruit : Tỉ Lệ Cực Cao Sẽ Có Mochi V2, Leopard, 99% trái 3M+

Khác : Song Kiếm Oden 100%, SOUL GUITAR 99%, GodHuman 100%, Trái Ác Quỷ V2 100%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 30%, Mochi Vĩnh Viễn 40%, 33% Tộc V4 FULL GEAR, 30% Hắc Kiếm Yoru

  303.000 đ

#1720

Level : 2450 Max

Fruit : Tỉ Lệ Cực Cao Sẽ Có Mochi V2, Leopard, 99% trái 3M+

Khác : Song Kiếm Oden 100%, SOUL GUITAR 99%, GodHuman 100%, Trái Ác Quỷ V2 100%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 30%, Mochi Vĩnh Viễn 40%, 33% Tộc V4 FULL GEAR, 30% Hắc Kiếm Yoru

  303.000 đ

#1719

Level : 2450 Max

Fruit : Tỉ Lệ Cực Cao Sẽ Có Mochi V2, Leopard, 99% trái 3M+

Khác : Song Kiếm Oden 100%, SOUL GUITAR 99%, GodHuman 100%, Trái Ác Quỷ V2 100%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 30%, Mochi Vĩnh Viễn 40%, 33% Tộc V4 FULL GEAR, 30% Hắc Kiếm Yoru

  303.000 đ

#908

Level : Max

Fruit : Hên Xui Sẽ Có Mochi V2, Leopard, hoặc trái 3M+

Khác : Song Kiếm Oden 100%, GodHuman 100%, Trái Ác Quỷ V2 100%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 30%, Mochi Vĩnh Viễn 40%

  303.000 đ