Random Blox Fruits 219.000
Mã số
Giá từ
#4985

Level : 2450 Max - Đang Giảm Giá Còn 199K (NHANH TAY KẺO HẾT)

Fruits : Tỉ Lệ % Cực Cao Ra Acc Cực Ngon Cực Vip

Thông Tin Khác : Acc Này Siêu Vip Luôn Đó - 99.9% Soul Guitar / 100% Song Kiếm Oden / 99.9% True Triple Katana / 99% Cả 3

Đặc Biệt : 14% Có Trái LeoPard Vĩnh Viễn, 28% Có Mochi Vĩnh Viễn, 34% Có Tộc V4 Random - 39% Có Gamepass - 24% Vật Phẩm Admin + Yoru

    199.000 đ

#4983

Level : 2450 Max - Đang Giảm Giá Còn 199K (NHANH TAY KẺO HẾT)

Fruits : Tỉ Lệ % Cực Cao Ra Acc Cực Ngon Cực Vip

Thông Tin Khác : Acc Này Siêu Vip Luôn Đó - 99.9% Soul Guitar / 100% Song Kiếm Oden / 99.9% True Triple Katana / 99% Cả 3

Đặc Biệt : 14% Có Trái LeoPard Vĩnh Viễn, 28% Có Mochi Vĩnh Viễn, 34% Có Tộc V4 Random - 39% Có Gamepass - 24% Vật Phẩm Admin + Yoru

    199.000 đ